Home

Waar het licht bijna te zout is voor het oog

Waar het licht bijna te zout is voor het oog

Andre van der VeekeAndré van der Veeke (Rotterdam, 1947) is dichter en publicist. Hij behoort tot de dichters die zich niet willen verliezen in academische onverstaanbaarheid. Zijn centrale thema is leven en dientengevolge vergankelijkheid. Zijn neiging tot mystiek, zeker in combinatie met lofzangen op het Nederlandse rivierenlandschap, wordt getemperd door ironie. ‘’Weerbarstige poëzie’’, merkte Y. Né op over zijn bundel Moerasbeest Verdriet (literatuursite Contrabas). Sindsdien hanteert de dichter die term als geuzenaanduiding.

Dwangarbeider van de poëzie 1969

Naast poëzie schrijft André van der Veeke korte verhalen, artikelen en columns. Hij is (hoofd)redacteur van het literaire tijdschrift Ballustrada en medewerker van het culturele blad Zeeuws Tijdschrift. Zijn werk verscheen in diverse tijdschriften: o.a. De Poëziekrant, De Brakke Hond, Hollands Maandblad, Biografiebulletin, Zeeuws Tijdschrift, Ballustrada.