Kritieken & Meningen

Citaten uit kritieken en meningen over de poëzie van André van der Veeke
 
Over Reizigers voor alle richtingen :
Hans Verhagen:
“De dichter maakt muziek, hij goochelt met formuleringen, hij schildert met zijn beelden. In al die onderdelen is Van der Veeke begaafd.”
Job Degenaar:
“Zo was poëzie toch bedoeld? Typerend voor deze tijd dat zo’n dichter nauwelijks wordt gehoord”
Paul van Leeuwenkamp:
“´De concrete, anekdotische beelden die de gedichten als uitgangspunt hebben, vormen een lijst waarbinnen Van der Veeke een achterliggende werkelijkheid tot leven brengt.”
Lou Vleugelhof:
“Dit negatieve levensbesef doorstaat hij of liever gezegd draagt hij met gevoel voor humor, met een grijns van ironie, met een lichte frons van aanvaarding van het onvermijdelijke.”

Over Moerasbeest Verdriet :
Jan Eijkelboom:
“Je poëzie vind ik first class.”
Jan J. B. Kuipers
´´Voor een nog zwartgalliger dichter moeten we naar de overkant van de Schelde (…)”
Y. Né
“ Moerasbeest Verdriet heeft de intensiteit van alles dat weerbarstig is en de moeite waard om te kennen.”
Rolf Bosboom
“Oprechte, intense poëzie over zaken die er werkelijk toe doen.”

Over Rotterdam vertrekt:
Kees Klok
‘’In deze zeer consistente, kwalitatief sterke bundel, staan twee gedichten die aan hem (Jan Eijkelboom) gewijd zijn.’’
Ali Pankow
‘’Hij schetst een mooi beeld van zijn jongste jeugd in de Maasstad kort na de oorlog.’’
Johanna Kruit
‘’Vooral de eerste cyclus vond ik adembenemend mooi en indrukwekkend.’’
Kaki Gaia Dada
‘’De bundel Rotterdam vertrekt draag ik nu een aantal dagen in mijn diverse binnenzakken. Het gelijknamige gedicht lees ik regelmatig. En opnieuw. U ontroert mij.’’

Bert Bevers

Zijn grote verdienste ligt erin dat hij zijn thematiek in elk gedicht een universele zeggingskracht geeft.

Over Blauw als ijs:
Chrétien Breukers
‘’Misschien heeft Van der Veeke door zijn afkomst een hekel opgelopen aan wollig taalgebruik; maar in zijn inderdaad glasheldere gedichten zit een eenvoud die dermate diep is, dat hij zich, gedicht na gedicht, verder van zijn afkomst verwijdert.”

Joop Leibbrand

Het laat in ieder geval zien dat Van der Veeke een dichter is die kiest voor een realistische, anekdotische aanpak en zich daarin een scherp waarnemer toont, heel precies formulerend, maar met juist zoveel distantie dat de lezer de ruimte krijgt de beelden zelf in te vullen, want Van der Veeke heeft ook oog voor wat de werkelijkheid ongrijpbaar maakt.